O NAS

TCE Structural Design & Consluting tworzą:

dr inż. Rafał Szydłowski

  • absolwent Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
  • inżynier budowlany i pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, wykładowca Konstrukcji Sprężonych i Prefabrykowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK,
  • praca doktorska "Zastosowanie stalowych cięgien bez przyczepności przeciw powstawaniu rys w młodym betonie" obroniona z wyróżnieniem w lutym 2010 roku,
  • obszar działalności naukowej: stropy dużych rozpiętości sprężone cięgnami bez przyczepności, konstrukcje z cięgnami bez przyczepności,
  • autor i współautor 44 publikacji naukowych i inżynierskich,
  • promotor 74 prac magisterskich oraz 42 inżynierskich z dziedziny projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych.

e-mail: rszydlowski@tce-building.com

tel: 606 214 589

mgr inż. Barbara Łabuzek

  • absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
  • praca dyplomowa "Sprężony pomost wagi samochodowej 30 tonowej. Projekt, badania, analiza",
  • przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Sprężonych 7Φ5.

e-mail: blabuzek@tce-building.com

i inni...

głównie absolwenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej