NASZE PUBLIKACJE

74. Szydłowski R.: Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności. Teoria, projektowanie,badania Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2019, str. 264.

73. Szydłowski R., Łabuzek B.: Impact of the Method of Analysing Post-Tensioned Flat Slabs on the Amount of Prestressing IOP Conference Series Materials Science and Engeering 473(1):012046, February 2019.

72. Jakubczyk M., Nycz J., Szydłowski R.: Tarcza żelbetowa

71. Szydłowski R, Łabuzek B.: Kablobetonowe stropy transferowe, Inżynier Budownictwa, listopad 2018, str. 67-71.

70. Szydłowski R, Szreniawa M.: Koncepcja półprefabrykowanego stropu na deskch strunobetonowych, Inżynieria i Budownictwo, 9/2018, str. 459-462.

69. Szydłowski R, Łabuzek B., Turcza M.: Projekt i realizacja sprężonego obwodowego wieńca w przekryciu kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Bodzanowie, Inżynieria i Budownictwo, 6/2018, str. 290-293.

68. Łabuzek B., Szydłowski R,: Wybrane projekty i realizacje z betonu sprężonego powstałe w ostatnich latach w Polsce, Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2018, Kraków, 18-20 kwietnia 2018.

67. Szydłowski R., Seruga A.: Analiza odkształceń i naprężeń w żelbetowym pilastrze sprężonego zbiornika kołowego, Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2018, Kraków, 18-20 kwietnia 2018.

66. Szydłowski R.: Próbne obciążenie stropu kablobetonowego dużej rozpiętości, Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2018, Kraków, 18-20 kwietnia 2018.

65. Mieszczak M., Szydłowski R.: Badania lekkiego betonu kruszywowego z przeznaczeniem do konstruowania stropów dużych rozpiętości, Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2018, Kraków, 18-20 kwietnia 2018.

64. Szydłowski R,: Concrete properties for long-span post-tensioned slabs, International Symposium on Advanced Material Research ISAMR 2018, March 15-16 2018, Jeju Island, South Korea.

63. Szydłowski R., Łabuzek B.: Współczesne rozwiązania kablobetonowych konstrukcji sprężonych, Wykład na XXXIII Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 6-9 marca 2018, Tom II, str. 317-388.

62. Szydłowski R., Kurzyniec K.: Wpływ gęstości objętościowej lekkiego betonu kruszywowego na parametry wytrzymałościowe i użytkowe stropu płytowo-belkowego, Inżynieria i Budownictwo, 3/2018, str. 162-164.

61. Szydłowski R., Mieszczak M.: O możliwości zastosowania betonu lekkiego W stropach sprężonych dużych rozpiętości, Inżyieria i Budownictwo, 2/2018, str. 68-72.

60. Szydlowski R., Bednarz K.: Material and construction solutions of war shelters with the example of Hitler's main headquarters in the Wolf’s Lair, Technical Transactions - Civil Engineering, 1/2018, str. 87-101.

59. Jakubczyk M., Trochimiak I., Szydłowski R.: Analiza przyczyn uszkodzenia stropu, Builder, 8/2017, str. 88-90.

58. Mieszczak M., Szydłowski R.: Betony lekkie w konstrukcjach sprężonych, Builder, 7/2017, str. 90-93.

57. Szydlowski R., Szreniawa M.: New Concept of Semi-precast Concrete Slab on Pre-tensioned Boards, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic and IOP Conf. Series: Material Science and Engineering, 245(2017)022090.

56. Szydlowski R., Labuzek B., Turcza M.: Prestressed Ring Beam in the Church of St. Peters's and Paul's in Bodzanow, Design and Realization, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic and IOP Conf. Series: Material Science and Engineering, 245(2017)022066.

55. Szydlowski R., Labuzek B.: Post-tensioned Concrete Long-Span Slabs in Project of Modern Building Construction, World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic and IOP Conf. Series: Material Science and Engineering, 245(2017)022065.

54. Szydłowski R., Ślaga Ł., Łabuzek B.: Płyta wagi samochodowej 30-tonowej z betonu sprężonego cięgnami bez przyczepności, Przegląd Budowlany, 6/2017, str. 33-39.

53. Bochnia K., Szydłowski R.: Budynki niemal zeroenergetyczne, Builder, 4/2017, str. 64-65.

52. Szydlowski R., Labuzek B.: Zastosowanie betonu sprężonego w projektach kościołów w Polsce, Przegląd Budowlany, 2/2017, str. 24-30.

51. Szydlowski R., Mieszczak M.: Study of application of lightweight aggregate concrete to construct post-tensioned long-span slabs, 12th Internationa Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, 26-27 May 2016, Vilnius, Lithuania and Procedia Engineering, Elsevier, Vol. 172 (2017), pp. 1077-1085.

50. Szydłowski R.: O projekcie i realizacji sprężonych belek transferowych w budynku przy Placu Zamkowym w Warszawie, Przegląd Budowlany, 1/2017, str. 34-39.

49. Sieńko R., Howiacki T., Szydłowski R., Maślak M., Pazdanowski M.: Application of distributed optical fiber sensor technology for strain measurements in concrete structers, COST Action TU1402: Quantifing the value of structural health monitoring, proceednigs of the 5th Workshops, Kongens Lyngby, Denmark, 24-25.08.2016, str. 37-43.

48. Szydlowski R., Labuzek B.: Prestressed concrete usage in church buildings costruction in Poland, Technical-Transactions, 2-B/2016, pp. 185-195.

47. Szydlowski R., Labuzek B.: Untypical Solution for a Prestressed Concrete Structures Inside The Hotel Building, Proceedings of 5th International Research Conference on Engineering, Science and Management (IRCESM 2016), 5-6 October 2016, Dubai, UAE, pp. 18-22.

46. Szydłowski R., Mieszczak M.: Gdzie jest granica smukłości sprężonych płyt stropowych ? O projekcie i badaniach stropów sprężonych w budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, w monografii: Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce, seria: Inżynieria Lądowa, pod redakcją Andrzeja Serugi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015, str. 49-66.

45. Szydlowski R., Maslak M., Pazdanowski M: Monitoring of the prestressed concrete slabs with unbonded tendons during erection and in use, International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering Conference Segment on Reliability, Safety and Value 22-24 August 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark.

44. Szydlowski R.: About the Project and Study of Post-tensioned Transfer Beams Under the Five-storey Building in the Centre of Warsaw, proceedings of 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2016), 25-26 May, Singapore, pp. 464-470.

43. Dyduch K., Szydłowski R.: Material-construction solutions applied in long-term repairs of reinforced granulation towers in nitrogen plants, Technical Transactions, 3-B/2015, pp. 44-55.

42. Mucha J., Żyła M., Sadowski T., Szydłowski R.: O sprężaniu betonowych zapór wodnych, Materiały Budowlane, 9/2015, str. 94-95.

41. Dyduch K., Płachecki M., Szydłowski R.: Analiza wzmocnień i napraw szczelności okrągłych zbiorników żelbetowych na ciecze techniką sprężania, Materiały Budowlane, 9/2015, str. 90-91.

40. Szydłowski R., Mieszczak M.: Koncepcja dwustumetrowej wieży z fibrobetonu sprężonego pod turbinę wiatrową, Materiały Budowlane 9/2015, str. 96-97.

39. Szydłowski R., Ogrodniczek M.: Pierwsze krajowe pomosty wag samochodowych z betonu sprężonego, Przegląd Budowlany, 6/2015, str. 100-104.

38. Szydłowski R., Szreniawa M.: O projekcie i realizacji sprężonych belek transferowych w budynku w centrum Warszawy, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2015, Kraków, 16-17 kwietnia 2015.

37. Szydłowski R., Mieszczak M.: Gdzie jest granica smukłości sprężonych płyt stropowych ? O projekcie i badaniach stropów sprężonych w budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2015, Kraków, 16-17 kwietnia 2015.

36. Szydłowski R., Kalisz W., Ogrodniczek M.: Pierwsze krajowe pomosty wag samochodowych wykonane z betonu sprężonego. Założenia projektowe a wyniki badań, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2015, Kraków, 16-17 kwietnia 2015.

35. Szydłowski R., Kalisz W.: Analysis of the foundations of a five-storey building on extruded polystyrene, Technical Transactions, 6-B/2014, str. 105-116.

34. Sieńko R., Szydłowski R.: Odpowiedź przekrycia dachowego o konstrukcji cięgnowej na oddziaływania w postaci fali akustycznej, Przegląd Budowlany, 5/2013.

33. Szydłowski R.: Przetworniki z drgającą struną w badaniach konstrukcji żelbetowych i sprężonych, Materiały Budowlane, 3/2013, str. 49-51.

32. Dyduch K., Szydłowski R.: Analiza stanu technicznego estakad z betonu sprężonego w świetle badań, Materiały Budowlane, 3/2013, str. 24-26.

31. Sieńko R., Szydłowski R.: Badania zmian sił w cięgnach przekrycia dachowego pod wpływem oddziaływania w postaci fali akustycznej, Czasopismo Techniczne, z. 4-B/2012, str. 183-191.

30. Szydłowski R, Smaga A.: Odmienne podejście do projektowania stropów na belkach sprężonych dużej rozpiętości, Czasopismo Techniczne, 4-B/2012, str. 193-202.

29. Seruga A., Szydłowski R.: Experiences resulted from construction of two-way posttensioned concrete pavement, Proceedings of 10th International Conference on Concrete Pavements, Quebec, 8-12 lipca 2012.

28. Seruga A., Faustmann D., Szydłowski R., Zych M.: Zbiorniki o ścianie prefabrykowanej z klejonymi pionowymi stykami sprężone zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności, Przegląd Budowlany, 4/2012.

27. Szydłowski R., Seruga A.: Zapobieganie zarysowaniu ścian utwierdzonych w fundamencie wczesnym sprężeniem, Przegląd Budowlany, 4/2012.

26. Seruga A., Szydłowski R.: Badania doświadczalne nawierzchni drogowej z betonu sprężonego, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2012, Kraków, 21-23 marca 2012.

25. Seruga A., Szydłowski R.: Badanie deformacji płyty na gruncie z betonu sprężonego w dwóch kierunkach, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2012, Kraków, 21-23 marca 2012.

24. Sieńko R., Szydłowski R.: Odpowiedź przekrycia dachowego o konstrukcji cięgnowej na oddziaływania w postaci fali akustycznej, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone, Kraków, 21-23 marca 2012.

23. Szydłowski R., Smaga A.: Nietypowe rozwiązanie sprężonego ustroju nośnego w budynku hotelowym, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2012, Kraków, 21-23 marca 2012.

22. Dyduch K., Szydłowski R.: Awaria i wzmocnienie sprężonej konstrukcji nośnej estakady, Inżynier Budownictwa, 11/2011, str. 70-73.

21. Dyduch K., Szydłowski R.: Analiza przyczyn zniszczenia skrajnej strunobetonowej belki T27 w konstrukcji wiaduktu budowanej autostrady, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, 10/2011, str. 69-75.

20. Dyduch K., Szydłowski R.: Analiza przyczyn zniszczenia skrajnej strunobetonowej belki T27 w konstrukcji wiaduktu budowanej autostrady, Obiekty Inżynierskie, 2/2011.

19. Dyduch K., Szydłowski R.: Analiza przyczyn zniszczenia skrajnej strunobetonowej belki T27 w konstrukcji wiaduktu budowanej autostrady, XXI seminarium Współczesne Metody Budowy, Wzmacniania i Przebudowy Mostów, Poznań-Rosnówko, 7-8 czerwca 2011.

18. Dyduch K., Szydłowski R.: Awaria i wzmocnienie sprężonej konstrukcji nośnej estakady w zakładach chemicznych, Materiały XXV Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje, 24-27 maja 2011.

17. Seruga A., Szydłowski R.: Thermal cracking prevention with unbonded steel tendons in cylindrical concrete tank wall restrained at foundation slab, Proceedings of 3rd International fib Congress and Exhibition, Washington, 29 maja-2 czerwca 2010.

16. Szydłowski R.: Zastosowanie stalowych cięgien bez przyczepności przeciw powstawaniu rys w młodym betonie, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, listopad 2009.

15. Seruga A., Derkowski W., Faustmann D., Kaźmierczak Sz., Szydłowski R., Zych M.: Wzmocnienie żelbetowej konstrukcji przekrycia hali produkcyjnej, Inżynieria i Budownictwo, 4/2009, str. 183-186.

14. Seruga A., Szydłowski R., Zych M.: Experimental evaluation of tensile concreto strains at early age cracking of reinforced concreto cylindrical the wall, 4th International Conference on Advanced Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, 9th-11th June, Łódź.

13. Seruga A., Szydłowski R., Zych M.: Ocena postępującego procesu zarysowania ścian cylindrycznych w monolitycznych zbiornikach żelbetowych, Czasopismo techniczne, z. 1-B/2008, str. 135-163.

12. Szydłowski R.: Experimental research of early age prestressed concrete for road and airport pavements, Proceedings of 10th Professional Conference of Postgraduate Students, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 23 stycznia 2008.

11. Seruga A., Szydłowski R., Zych M.: Stan techniczny i naprawa żelbetowych silosów na rzepak po czterdziestu latach eksploatacji, Materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej Żelbetowe i Sprężone Zbiorniki na Materiały Sypkie i Ciecze, Szklarska Poręba, 26-29 września 2007.

10. Seruga A., Szydłowski R.: Doświadczalna ocena rozkładu temperatury w dolnym segmencie ściany zbiornika WKF w okresie dojrzewania betonu, Materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej Żelbetowe i Sprężone Zbiorniki na Materiały Sypkie i Ciecze, Szklarska Poręba, 26-29 września 2007.

9. Dyduch K., Płachecki M., Sieńko R., Szydłowski R.: Naprawa i wzmocnienie uszkodzonej przez korozję żelbetowej wieży granulacyjnej w zakładach azotowych, Materiały XXIII Konferencji Naukowo-Technicznej Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje, 23-26 maja 2007.

8. Szydłowski R.: Badania płyt sprężonych przeznaczonych na nawierzchnie dróg i lotnisk, VII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Wisła, 9-10 listopada 2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Budownictwo, z. 105.

7. Seruga A., Smaga A., Szydłowski R.: Prestressed concrete pavements, Proceedings of 10th International Symposium on Concrete Roads, Belgia, 18-22 września 2006.

6. Szydłowski R.: Odkształcenia betonu sprężonego w młodym wieku, VI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Wisła,17-18 listopada 2005, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Budownictwo, z. 104, str. 347-354.

5. Seruga A., Szydłowski R., Zych M.: Vertical cracking of reinforced concrete cylindrical tank wall at early age state, Proceedings of 8th Conference Shell Structures Theory and Applications, Gdańsk-Jurata, 12-14 października 2005.

4. Seruga A., Szydłowski R., Zych M.: Strain state of early age reinforced concrete wall fixed at the bottom edge, Proceedings of 5th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structure Conference, Ustroń-Gliwice, 12-14 czerwca 2005.

3. Seruga A., Faustmann D., Szydłowski R.: Analiza stanu odkształcenia żelbetowej powłoki zamkniętej komory fermentacyjnej w wyniku wzmocnienia zewnętrznymi cięgnami bezprzyczepnościowymi, Czasopismo Techniczne Z. 7-Ś/2004, str. 117-134.

2. Sieńko R., Szydłowski R.: Badanie kablobetonowych dźwigarów dachowych KBOS-18 w trakcie symulacji korozyjnego pękania cięgien, Materiały Konferencji Naukowo-Techniczej Badania Materiałów i Konstrukcji Inżynierskich, Wrocław, 2004.

1. Seruga A., Szydłowski R.: Analiza rozkładów parcia i sił wewnętrznych w powłoce walcowej silosu na rzepak przy opróżnianiu, Materiały XII Konferencji Naukowo-Technicznej Żelbetowe i Sprężone Zbiorniki na Materiały Sypkie i Ciecze, Kraków, 19-21 listopada 2003.

a