KAMIENICA PRZY UL. BIAŁEJ
W BOCHNI

Kamienica przy ul. Białej 23 została wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku. W trakcie użytkowania była kilkakrotnie remontowana. Obecnie budynek wykorzystywany jest na Gimnazjum Akademickie. Z racji adaptacji wyższych kondygnacji na potrzeby gimnazjum, wykonaliśmy ocenę nośności stropów oraz kamiennych schodów wspornikowych. Dwa stropy na belkach stalowych z wypełnieniem płytami WPS zostały wzmocnione. Zapewniono nośność s kPa wymaganą obowiązującymi aktualnie normami. Zaprojektowano ponadto wzmocninie schodów zbudowanych z kamiennych stopni wspornikowych stalowymi ramami. W kondygnacji poddasza zaprojektwaliśmy układ stalowych ram i belek uwalniajac pomieszczenia od słupków drewnianych wieźby dachowej. Uzyskano w ten sposób przestrzenne, wolne od stojących w środku słupów, sale dydaktyczne.

a