TCE Structural Design & Consulting jest pracownią świadczącą rozmaite usługi w dziedzinie inżynierii lądowej. Na co dzień realizujemy proste i najbardziej złożone zadania takie jak:
  • ekspertyzy budowlane obiektów, również w stanie przed i poawaryjnym,
  • projekty konstrukcyjne wszelkich typów konstrukcji (konstrukcje żelbetowe i sprężone, stalowe, drewniane),
  • projekty stropów, przekryć i konstrukcji dużych rozpiętości,
  • weryfikacja opinii i ekspertyz budowlanych, projektów i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, optymalizacja projektów, uwalnianie pomieszczeń w budynkach od podpór wewnętrznych (zarówno na etapie projektowania, wznoszenia jak i w istniejących budynkach),
  • opracowywanie innowacyjnych i udoskonalanie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych (często przy współpracy z Instytutem Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej),
  • projekty wzmocnień, napraw i adaptacji konstrukcji budowlanych,
  • sprężanie konstrukcji w technologii monostrandów.

Partnerzy