TCE Structural Design & Consulting jest pracownią świadczącą rozmaite usługi w dziedzinie inżynierii lądowej. Na co dzień realizujemy proste i najbardziej złożone zadania takie jak:
  • ekspertyzy budowlane obiektów, również w stanie przed i poawaryjnym,
  • projekty konstrukcyjne wszelkich typów konstrukcji (konstrukcje żelbetowe i sprężone, stalowe, drewniane),
  • projekty stropów dużych rozpiętości (stropy sprężone - kablobeton),
  • opracowywanie inowacyjnych i udoskonalanie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych,
  • projekty wzmocnień, napraw i adaptacji konstrukcji budowlanych,
  • weryfikacja projektów i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, optymalizacja projektów,
  • sprężanie konstrukcji w technologii monostrandów.

Partnerzy