Dla Pracowni Projektowej f-11 wykonamy prace konstrukcyjne związane z projektem zagospodarowania Parku Zakrzówek. Obszar objęty opracowaniem obejmuje ok. 51 ha. W parku przewidziano dwukondygnacyjne budynki Centrum Sportów Wodnych, Centrum Informacji Ekologicznej oraz parterowe budynki toalet, wypożyczalni sprzętu sportowego, pawilonu usługowego oraz budynek do obsługi parkingu. Przewidziano również liczne pomosty (pływające i na gruncie) oraz wieże widokowe.

Duze zdjecie