KAMIENICE RYNEK 12 i 13 W KRAKOWIE
(PASAŻ 13)

Dwa budynki zlokalizowane pod adresem Rynek Główny 12 i 13 w Krakowie są zabytkowymi, średniowiecznymi kamieniczkami. Stanowią cenne zabytki Krakowa tworzącę zabudowę starego miasta. Pochodzenie najniższych kondygnacji (piwnice, parter i fragmenty wyższych kondygnacji) datowane jest na XIII wiek. Budynek nr 13 posiada 5 oryginalnych kondygnacji (jedną podziemną i 4 nadziemne) oraz 2 kondygnacje nadbudowane najprawdopodobniej w bieżącym stuleciu. Budynek nr 12 posiada 6 oryginalnych kondygnacji (w tym jedną podziemną) i jedną kondygnację nową usytuowaną w poddaszu.
W 2013 roku, w związku z planowaną przebudową kondygnacji od I piętra wzwyż na potrzeby Google, wykonaliśmy szczegółową inwentaryzację konstrukcyjną obu kamienic. Prace obejmowały inwentaryzację geometryczną, określenie grubości i budowy ścian konstrukcyjnych i stropów (łącznie z inwentaryzacją zbrojenia), określenie schematów statycznych stropów, dopuszczalnych nośności i ognioodporności stropów.

a