OBIEKTY INŻYNIERYJNE, PRZEMYSŁOWE

 • Zbiorniki sprężone na wodę pitną
  dla Krakowa
  Górka Narodowa Wschód

 • Kablobetonowy strop transferowy
  nad tunelem trasy WZ
  pod budynkiem przy ul. Miodowej
  w Warszawie