OBIEKTY SAKRALNE

  • Beton sprężony w Kościele
    św. Jacka przy ul. Radzikowskiego
    w Krakowie
  • Kościół św. Piotra i Pawła
    w Bodzanowie (koło Wieliczki)